HUR

Hur arbetar NCDP?

NCDP förhandlar om förundersökningar och pilotprojekt att genomföra i regioner och kommuner. Resultatet av dessa ger beslutsfattare inom stat, region och kommuner underlag för hur man med befintlig infrastruktur kan göra en gräsrotsdigitalisering och inkludera gles- och landsbygd i det utbud av samhällsservice som endast erbjuds i centralorterna. 

Förundersökningar och pilotprojekten kan komma att identifiera nya målgrupper och för privata och samhällsägda teleoperatörer. Projekten kommer också identifiera potentiella verksamheter för lokaler som idag har mer begränsad användning. NCDP har som mål att leverera kvalificerade och värdefulla beslutsunderlag för parterna i projektet samt för politiker och tjänstemän i kommuner och regioner.

Format för distansnärvaro

1. Musikundervisning: 1-on-1 undervisning på distans, band, rep.
2. Konferenser och små ensembles: flera scener, repetitioner, scenkonst.
3. Teatrar och konsertsalar: Fullstor scen, teatrar och konsertsalar kopplas ihop i en miljö med låg fördröjning.

Finansieringsupplägg

Näringslivs producenter och operatörer, privata och samhällsägda, bidrar med subventionering.

Kommun, Region och Stat bidrar med kostnad för infrastruktur och etablering.

EU och privata fonder bidrar med att understödja nätverket med medel för projektgenomförande.