KONTAKT

Vill du veta mer om projektet eller är intresserad av att bli medlem? Kontakta oss!

Nätverket Nordic Community for Distributed Presence/ NCDP

Huvudsyftet med plattformen NCDP är att i ett nätverk bistå med kompetens och teknik för formatet distansnärvaro. Vi öppnar dörrar för nya kreativa möten över stora geografiska områden genom teknik. Idag bygger detta på ett öppet och frivilligt engagemang med några som har tagit ett mer operativt ansvar inom projektet:

Mårten Fröjdö, projektledare, förstudier och projekt
marten (at) ncdp.eu
+358 45 73700701

Mats Erixon, Stiftelsen Folkets Hubb, teknik, system
mex (at) ncdp.eu

Riku Roihankorpi, forskning och teater, Tammerfors Universitet
riku.roihankorpi (at) tuni.fi

Ian Plaude, SMI, musikundervisning på distans
rektor (at) smi.se

Ann-Cathrine Fröjdö-Brandt, Riksteatern, innehåll och scenkonst
ann-cathrine.frojdo (at) riksteatern.se