Nyheter

Vi uppdaterar nyheterna kvartalsvis, Facebook-gruppen finns för daglig kommunikation med nätverket.

Våra nyhetsbrev finns här.’

Remote North and performing arts;theatre

ANSEL

Interreg Aurora ,project duration 2023-10-10 – 2026-10-09

https://www.interregaurora.eu/approved-projects/ansel/

Riksteatern: https://www.riksteatern.se/teater/ansel/

The Interreg Aurora funded project ANSEL aims to enhance accessibility to cultural expression and education in the sparsely populated regions of Finland, Sweden, and Norway. By tackling obstacles like long distances and a scarcity of skilled personnel, the project fosters innovative collaborations among organizations and professionals in the field of culture, the arts, creative industries, and network providers looking for new possibilities for the digitalization of culture. The project seeks to enhance cross-border collaboration in the circum-polar region and tests new solutions to leverage digitalization in the cultural sector, with the goal of producing fresh and captivating results.

September 2023

World premiere Tre Rum Three Rooms 12 september

Net Insight at  IBC 2023 (Amsterdam)

https://netinsight.net/mfn_news/net-insight-powers-pioneering-multinational-theater-play-showcasing-commitment-to-merging-culture-and-technology/

Tre Rum   Kulturnyheterna

https://www.svt.se/kultur/recension-tre-rum-av-riksteatern–qicdud

Tre Rom Scenekunst.no

https://scenekunst.no/artikler/overskrider-tid-og-rom

About Tre Rum (swedish)

https://e-tidningen.osterbottenstidning.fi/p/osterbottens-tidning/2023-09-06/a/tre-rum-flyttades-den-nya-tekniken-ger-nya-mojligheter/77/1062164/42595324

https://www.radiovaasa.fi/2023/09/tre-rum-kommer-att-ses-i-tre-lander-samtidigt-med-start-12-9-i-schaumansalen-jakobstad/embed/#?secret=f9L9eJE3PK#?secret=tbhzbzZWKU

Tinfo

Kolmella näyttämöllä, kolmessa maassa – samanaikaisesti (tinfo.fi)

Ny teknik ger scenkonstupplevelse på tre scener, i tre länder – samtidigt! (tinfo.fi)

May 2023
Innovative Rooms invitation

DEMO DAY 22.5.2023 at 1-6.30 p

Artistic Creation and Music Teaching at the Speed of Light

Welcome to Innovative Rooms demo day about remote creative collaboration! During the day, the work with low latency performing arts will be presented at Riksteatern. We also pay a visit to Net Insight, which manufactures the Nimbra technology used in remote collaboration. The day ends at the Stockholm University College of Music Education, where we get to follow a music lesson where the teacher is in Stockholm and the student is in Mariehamn in the Åland Islands. The aim of the day is to demonstrate the format and inspire new collaborations. A network connection with low latency makes it possible to develop the digital format of the performing arts, distance pedagogy, promote cultural equality for minorities and strengthen democratic processes, contribute to less travel and thus to a reduced footprint on the environment.

Registration before May 18th: https://forms.gle/REfFVjE3u7SbjpYJA

December 2022

“With the Speed of light” workshop

Innovative Rooms

A consortium of Centria (polytech) Karleby Finland, Tvibit Tromsö Norway and Riksteatern Sweden was granted EU funding from Interreg Aurora for a feasibility study. The project “Innovative Rooms” started with a technical workshop 5-6 Dec 2022 at Riksteatern Sweden.

September 2022

NPAPWS (https://npapws.org/) arrangeras på  Estonian Academy of Music and Theatre i Tallin 12-14 september  2022

Maj 2022

Teaching music with digital presence (https://www.worldacademicforum.se) arrangeras på Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI 18 maj kl 13-15. Här en trailer för konceptet, https://drive.google.com/file/d/1niVA2c7rM-Qf6OBcM3YwPw7cLj6U-0PK/view

Februari 2022

Kulturnett 3.0 genomförande projekt i Tröndelag, Norge

Oktober 2021

Dalarna har fått medel från regionen och kulturrådet för beslutsunderlag för kulturnät i Dalarna.

17 juni 2021


Läs slutrapporten om förstudien för Nordic Community for Distributed Presence här.

20 maj 2021


Läs artikeln ”How NRENs are keeping musicians and artists connected” där Nordic Community for Distributed Presence är med här

19 april 2021

Nordic Community for Distributed Presence och UKM, Kulturskolerådet Norge och Kulturtanken anordnar ett webinarium om kulturnät Norden den 20 april kl 12.30-14.00

Webinariet spelas in och läggs upp här några dagar efter eventet.

Länk till inspelningen: https://vimeo.com/539178128

Nordic Community for Distributed Presence/NCDP deltar I den internationella remote workshopen NPAPWS21 den 27-28 april 2021.

Workshopen arrangeras av det europeiska forskningsnätverket Geant och Internet2.

Länk till alla presentationer: https://npapws.org/virtual-npapw21/

22 mars 2021

Inspirations webinarium Västernorrland.
Titta på hela seminariet HÄR

20 december 2020

Det tvärsektoriella seminariet “ Kulturnät Norden och ett nytt digitalt format för konstnärlig gestaltning och musikundervisning på distans “ ställdes in pga av Covid.

Delar av demonstrationer och samtal dokumenterades den 27 november i Hallunda som underlag för fortsatta samtal med deltagarna – forskare, kreatörer och beslutsfattare.

Om det pågående arbete med Kulturnät Norden, om konstnärlig utveckling, forskningsinitiering och kunskapande utifrån low latency och scenkonst och musikundervisning på distans. 

Arrangör: Riksteatern, Nordic Community for Distributed Presence/NCDP, SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut), i samarbete med Stockholms Improvisationsteater.

1 video, 6:44 min:

Sammanfattning Scenkonst och musikundervisning på distans, forskningsinitiering

Spellista, 10 videor:

Dokumentation Kulturnät, scenkonst och musikundervisning på distans,forskningsinitiering 


16 december 2020

Våra partners vid Tammerfors universitet har fått bidrag för två projekt som inkluderar remote teknik, MAGICS: National Infrastructure for human virtualization and remote presence (i samarbete med Helsinki University of Arts) och Live + Digital Audiences: The future of culture’s powerhouses (LiDiA).

MAGICS:

Helsinki University of Arts fokuserar på att mäta och digitalisera mänsklig aktivitet; TAU för multimodal kroppslig interaktion, spelkulturer, visuell informationspresentation och visuell uppbyggnad av digitala världar; Uniarts forskar hela detta ur ett konstnärligt perspektiv. I samarbete med sina branschpartner forskar och utvecklar de delade digitala utrymmen och fjärråtkomst.

LiDiA:

LiDiA bygger om scenkonstens förutsättningar och möjligheter: Dess konstnärliga arbete och forskning följer djärvt uppfattningen att den stora publikens hållbara och säkra framtid endast uppstår genom hybriddrift av kulturella kraftverk, små och medelstora evenemangshus och producenter. Hybridkonst når samtidigt en omedelbar, fysisk upplevelse hos internationella, virtuella publik.

2 december 2020

Förra veckan skulle Riksteatern i
samarbete med Stockholms Musikpedagogiska
Institut, Nordic Center for Digital Presence, Net Insight samt Stockholms
Improvisationsteater ha ordnat ett trävsektoriellt seminarium om ett nytt digitalt format för konstnärlig gestaltning och musikundervisning på distans.
På grund av den rådande situationen med Covid-19 var det inte möjligt att
genomföra seminariet men istället filmades en demo som inom kort ska läggas
upp här på sidan.

30 september 2020

Riksteatern har fått finansiering från Regionrådet i Västernorrland för en
förstudie Nordic Community for Distributed Presence / NCDP. Region Västernorrland skriver i sin motivation:
”Förstudien förväntas stärka utvecklingsmöjligheterna för kulturella och
kreativa industrier genom fjärrteknik.
Projektet är ett samarbete med Folkuniversitetet, Norrsken AB, Riksteatern
Västernorrland, Scen Sundsvall, Stockholms Musikpedagogiska Institut och
kulturskolor i Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik. Arbetet
startar den 1a oktober.

13 augusti 2020

Läs mer om hur Riksteatern och Nordic Community for Distributed Presence
samarbetar för att göra ett nordiskt kulturnät möjligt här (länk öppnas i ett nytt fönster).
Du kan även titta på en presentation om Riksteaterns
och Nordic Community for Distributed Presences arbete på det digitala informationsmötet ”Arena” här (länk öppnas i ett nytt fönster).

14 maj 2020

En projektgrupp bestående av Riksteatern SWE, SMI SWE, Norrsken SWE, Wasa Teater FIN, Teater Västernorrland SWE och Rosendals teater NOR har bildats ett Advisory Board bestående av Norsk kulturskoleråd NOR, CSC / FUNET FIN, North Cultitude Intl, Örnsköldsvik kulturskola SWE, NTNU NOR, Oslo Uni NOR.

Ansökan till Kreativt Europa lämnades in, 350 000 €Remote North, nordic center for digital presence

13 maj 2020

Riksteatern-produktionen ”3 Rum” planeras i slutet av 2021 eller våren 2022. Den ska spelas på tre scener samtidigt i Trondheim, Norge, Härnösand / Sundsvall, Sverige och Vasa Finland.

Nordic Culture Point har beviljat ​​50 000 €.

1 maj 2020

NCDP-nätverket har bildat en arbetsgrupp som heter Norröver för att inleda genomförbarhetsstudier i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen. Ca 15 organisationer ingår i arbetsgruppen som leds av Mårten Fröjdö från Nordic Community for Distributed Presence/NCDP och Christer Uhre från Riksteatern.

Ansökningar om finansiering har lämnats in till regionala råd (RVN, RVB) och Leader (RVB).


1 april 2020

Produktionen ”Man får väl ställa upp” skulle skickas från Svenska Teatern Helsingfors till Bio Savoy Mariehamn med Nordic Community for Distributed Presence/NCDP-format C.

På grund av den rådande situationen med Covid-19 avbröts den finska turnén. En ny produktion planeras till hösten 2020.