Nyheter

Vi uppdaterar nyheterna kvartalsvis, Facebook-gruppen finns för daglig kommunikation med nätverket.

Läs det senaste nyhetsbrevet här (länk öppnas i nytt fönster).

Senaste nytt:

17 juni 2021


Läs slutrapporten om förstudien för Remote North här.

20 maj 2021


Läs artikeln ”How NRENs are keeping musicians and artists connected” där Remote North är med här

19 april 2021

Remote North och UKM, Kulturskolerådet Norge och Kulturtanken anordnar ett webinarium om kulturnät Norden den 20 april kl 12.30-14.00

Webinariet spelas in och läggs upp här några dagar efter eventet.

Länk till inspelningen: https://vimeo.com/539178128

Remote North NCDP deltar I den internationella remote workshopen NPAPWS21 den 27-28 april 2021.

Workshopen arrangeras av det europeiska forskningsnätverket Geant och Internet2.

Länk till alla presentationer: https://npapws.org/virtual-npapw21/

22 mars 2021

Inspirations webinarium Västernorrland.
Titta på hela seminariet HÄR

20 december 2020

Det tvärsektoriella seminariet “ Kulturnät Norden och ett nytt digitalt format för konstnärlig gestaltning och musikundervisning på distans “ ställdes in pga av Covid.

Delar av demonstrationer och samtal dokumenterades den 27 november i Hallunda som underlag för fortsatta samtal med deltagarna – forskare, kreatörer och beslutsfattare.

Om det pågående arbete med Kulturnät Norden, om konstnärlig utveckling, forskningsinitiering och kunskapande utifrån low latency och scenkonst och musikundervisning på distans. 

Arrangör: Riksteatern, Remote North/NCDP, SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut), i samarbete med Stockholms Improvisationsteater.

1 video, 6:44 min:

Sammanfattning Scenkonst och musikundervisning på distans, forskningsinitiering

Spellista, 10 videor:

Dokumentation Kulturnät, scenkonst och musikundervisning på distans,forskningsinitiering 


16 december 2020

Våra partners vid Tammerfors universitet har fått bidrag för två projekt som inkluderar remote teknik, MAGICS: National Infrastructure for human virtualization and remote presence (i samarbete med Helsinki University of Arts) och Live + Digital Audiences: The future of culture’s powerhouses (LiDiA).

MAGICS:

Helsinki University of Arts fokuserar på att mäta och digitalisera mänsklig aktivitet; TAU för multimodal kroppslig interaktion, spelkulturer, visuell informationspresentation och visuell uppbyggnad av digitala världar; Uniarts forskar hela detta ur ett konstnärligt perspektiv. I samarbete med sina branschpartner forskar och utvecklar de delade digitala utrymmen och fjärråtkomst.

LiDiA:

LiDiA bygger om scenkonstens förutsättningar och möjligheter: Dess konstnärliga arbete och forskning följer djärvt uppfattningen att den stora publikens hållbara och säkra framtid endast uppstår genom hybriddrift av kulturella kraftverk, små och medelstora evenemangshus och producenter. Hybridkonst når samtidigt en omedelbar, fysisk upplevelse hos internationella, virtuella publik.

2 december 2020

Förra veckan skulle Riksteatern i
samarbete med Stockholms Musikpedagogiska
Institut, Nordic Center for Digital Presence, Net Insight samt Stockholms
Improvisationsteater ha ordnat ett trävsektoriellt seminarium om ett nytt digitalt format för konstnärlig gestaltning och musikundervisning på distans.
På grund av den rådande situationen med Covid-19 var det inte möjligt att
genomföra seminariet men istället filmades en demo som inom kort ska läggas
upp här på sidan.

30 september 2020

Riksteatern har fått finansiering från Regionrådet i Västernorrland för en
förstudie North / NCDP. Region Västernorrland skriver i sin motivation:
”Förstudien förväntas stärka utvecklingsmöjligheterna för kulturella och
kreativa industrier genom fjärrteknik.
Projektet är ett samarbete med Folkuniversitetet, Norrsken AB, Riksteatern
Västernorrland, Scen Sundsvall, Stockholms Musikpedagogiska Institut och
kulturskolor i Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik. Arbetet
startar den 1a oktober.

13 augusti 2020

Läs mer om hur Riksteatern och Remote North
samarbetar för att göra ett nordiskt kulturnät möjligt här (länk öppnas i ett nytt fönster).
Du kan även titta på en presentation om Riksteaterns
och Remota Norths arbete på det digitala informationsmötet ”Arena” här (länk öppnas i ett nytt fönster).

14 maj 2020

En projektgrupp bestående av Riksteatern SWE, SMI SWE, Norrsken SWE, Wasa Teater FIN, Teater Västernorrland SWE och Rosendals teater NOR har bildats ett Advisory Board bestående av Norsk kulturskoleråd NOR, CSC / FUNET FIN, North Cultitude Intl, Örnsköldsvik kulturskola SWE, NTNU NOR, Oslo Uni NOR.

Ansökan till Kreativt Europa lämnades in, 350 000 €Remote North, nordic center for digital presence

13 maj 2020

Riksteatern-produktionen ”3 Rum” planeras i slutet av 2021 eller våren 2022. Den ska spelas på tre scener samtidigt i Trondheim, Norge, Härnösand / Sundsvall, Sverige och Vasa Finland.

Nordic Culture Point har beviljat ​​50 000 €.

1 maj 2020

NCDP-nätverket har bildat en arbetsgrupp som heter Norröver för att inleda genomförbarhetsstudier i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen. Ca 15 organisationer ingår i arbetsgruppen som leds av Mårten Fröjdö från NCDP och Christer Uhre från Riksteatern.

Ansökningar om finansiering har lämnats in till regionala råd (RVN, RVB) och Leader (RVB).


1 april 2020

Produktionen ”Man får väl ställa upp” skulle skickas från Svenska Teatern Helsingfors till Bio Savoy Mariehamn med NCDP-format C.

På grund av den rådande situationen med Covid-19 avbröts den finska turnén. En ny produktion planeras till hösten 2020.